امکان انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا

Home / امکان انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا

امکان انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: امکان انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان آزمون سراسری متقاضی تحصیل در این دانشگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه فراهم شده است. علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به تغییراتی که در برخی ظرفیت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: امکان انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان آزمون سراسری متقاضی تحصیل در این دانشگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه فراهم شده است. علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به تغییراتی که در برخی ظرفیت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

امکان انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا