امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزیران علوم و ارتباطات

Home / امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزیران علوم و ارتباطات

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزیران علوم و ارتباطات
تفاهم‌نامه همکاری مشترک در توسعه فناوری‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و کاربری‌های بخش‌های فضایی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بین وزیران علوم و ارتباطات امضاء شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزیران علوم و ارتباطات

تفاهم‌نامه همکاری مشترک در توسعه فناوری‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و کاربری‌های بخش‌های فضایی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بین وزیران علوم و ارتباطات امضاء شد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزیران علوم و ارتباطات