امسال هم امیدی به رونق بازار مسکن نیست

Home / امسال هم امیدی به رونق بازار مسکن نیست

امسال هم امیدی به رونق بازار مسکن نیست
اگرچه برخی از کارشناسان و مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کردند که نیمه دوم امسال رکود از بازار مسکن رخت می‌بندد، اما همچنان نشانه‌ها و علائم در بازار مسکن، از ادامه رکود در بازار حکایت دارد.

امسال هم امیدی به رونق بازار مسکن نیست

اگرچه برخی از کارشناسان و مقامات دولتی پیش‌بینی می‌کردند که نیمه دوم امسال رکود از بازار مسکن رخت می‌بندد، اما همچنان نشانه‌ها و علائم در بازار مسکن، از ادامه رکود در بازار حکایت دارد.
امسال هم امیدی به رونق بازار مسکن نیست

خرید بک لینک

سپهر نیوز