امتحان پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود

Home / امتحان پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود

امتحان پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود
امتحان‌های پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود و تا 27 دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

امتحان پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود

امتحان‌های پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود و تا 27 دی‌ماه ادامه خواهد داشت.
امتحان پایان ترم دانشجویان دانشگاه آزاد از 15 دی‌ماه آغاز می‌شود