امام خامنه‌ای درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند

Home / امام خامنه‌ای درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند

امام خامنه‌ای درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند
امام خامنه‌ای با صدور پیامی در گذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند.

امام خامنه‌ای درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند

امام خامنه‌ای با صدور پیامی در گذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند.
امام خامنه‌ای درگذشت والده فرمانده کل ارتش را تسلیت گفتند