اقدامات دانشگاه ها برای جلوگیری از خروج نخبگان مشخص شد

Home / اقدامات دانشگاه ها برای جلوگیری از خروج نخبگان مشخص شد

اقدامات دانشگاه ها برای جلوگیری از خروج نخبگان مشخص شد

رییس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم گفت: آمار دقیقی از خروج نخبگان در دسترس نیست اما برای کاهش آمار موجود باید بسترسازی های لازم توسط وزارت علوم و دانشگاه ها انجام شود. حسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اقدامات دانشگاه ها برای جلوگیری از خروج نخبگان مشخص شد

رییس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم گفت: آمار دقیقی از خروج نخبگان در دسترس نیست اما برای کاهش آمار موجود باید بسترسازی های لازم توسط وزارت علوم و دانشگاه ها انجام شود. حسین سالار آملی قائم مقام وزیرعلوم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اقدامات دانشگاه ها برای جلوگیری از خروج نخبگان مشخص شد

عکس