افزایش 749 واحدی شاخص‌کل بورس / بانکی‌ها و خودرویی‌ها پیشتاز

Home / افزایش 749 واحدی شاخص‌کل بورس / بانکی‌ها و خودرویی‌ها پیشتاز

افزایش 749 واحدی شاخص‌کل بورس / بانکی‌ها و خودرویی‌ها پیشتاز
بازار بورس تهران سومین روز معاملاتی هفته را با افزایش 749 واحدی به پایان رساند.

افزایش 749 واحدی شاخص‌کل بورس / بانکی‌ها و خودرویی‌ها پیشتاز

بازار بورس تهران سومین روز معاملاتی هفته را با افزایش 749 واحدی به پایان رساند.
افزایش 749 واحدی شاخص‌کل بورس / بانکی‌ها و خودرویی‌ها پیشتاز