افزایش 50 درصدی برنامه‌های اقلیت‌های دینی در دهه فجر

Home / افزایش 50 درصدی برنامه‌های اقلیت‌های دینی در دهه فجر

افزایش 50 درصدی برنامه‌های اقلیت‌های دینی در دهه فجر
رئیس کارگروه اقلیت‌های دینی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه‌های اقلیت‌های دینی سراسر کشور در دهه فجر را تشریح کرد.

افزایش 50 درصدی برنامه‌های اقلیت‌های دینی در دهه فجر

رئیس کارگروه اقلیت‌های دینی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه‌های اقلیت‌های دینی سراسر کشور در دهه فجر را تشریح کرد.
افزایش 50 درصدی برنامه‌های اقلیت‌های دینی در دهه فجر