افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیرات برای کنترل قیمت گوشت

Home / افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیرات برای کنترل قیمت گوشت

افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیرات برای کنترل قیمت گوشت
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیراتی در تهران برای مقابله با گران‌فروشی گوشت و دیگر اقلام اساسی خبر داد.

افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیرات برای کنترل قیمت گوشت

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیراتی در تهران برای مقابله با گران‌فروشی گوشت و دیگر اقلام اساسی خبر داد.
افزایش 5 برابری گشت‌های تعزیرات برای کنترل قیمت گوشت