افتخارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش همگانی

Home / افتخارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش همگانی

افتخارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش همگانی
کاروان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه ۵ کشور موفق به کسب دو عنوان برتر در این المپیاد شد.

افتخارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش همگانی

کاروان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه ۵ کشور موفق به کسب دو عنوان برتر در این المپیاد شد.
افتخارآفرینی دانشجویان علوم پزشکی در دومین المپیاد ورزش همگانی