افتتاح سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

Home / افتتاح سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

افتتاح سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته، صبح امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصلی امام خمینی (ره) افتتاح شد.

افتتاح سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته، صبح امروز با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصلی امام خمینی (ره) افتتاح شد.
افتتاح سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته