اعلام محل دریافت بلیت‌های پیش‌فروش شده جشنواره فیلم فجر

Home / اعلام محل دریافت بلیت‌های پیش‌فروش شده جشنواره فیلم فجر

اعلام محل دریافت بلیت‌های پیش‌فروش شده جشنواره فیلم فجر
بلیت‌های پیش‌فروش شده سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در دو روز در محل پردیس سینمایی ملت قابل دریافت است.

اعلام محل دریافت بلیت‌های پیش‌فروش شده جشنواره فیلم فجر

بلیت‌های پیش‌فروش شده سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در دو روز در محل پردیس سینمایی ملت قابل دریافت است.
اعلام محل دریافت بلیت‌های پیش‌فروش شده جشنواره فیلم فجر