اعلام برنامه تمرین پرسپولیس در ژاپن

Home / اعلام برنامه تمرین پرسپولیس در ژاپن

اعلام برنامه تمرین پرسپولیس در ژاپن
تیم فوتبال پرسپولیس، فردا پنج‌شنبه از ساعت ۱۷ به وقت محلی، نخستین جلسه تمرین خود در ژاپن را انجام خواهد داد.

اعلام برنامه تمرین پرسپولیس در ژاپن

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا پنج‌شنبه از ساعت ۱۷ به وقت محلی، نخستین جلسه تمرین خود در ژاپن را انجام خواهد داد.
اعلام برنامه تمرین پرسپولیس در ژاپن