اعزام مبلغ در ایام فاطمیه از سوی سازمان اوقاف

Home / اعزام مبلغ در ایام فاطمیه از سوی سازمان اوقاف

اعزام مبلغ در ایام فاطمیه از سوی سازمان اوقاف
سازمان اوقاف و امور خیریه هم‌زمان با دهه دوم فاطمیه، شماری از طلاب و فضلای حوزه علمیه را به‌عنوان مبلغ به سراسر کشور اعزام می‌کند.

اعزام مبلغ در ایام فاطمیه از سوی سازمان اوقاف

سازمان اوقاف و امور خیریه هم‌زمان با دهه دوم فاطمیه، شماری از طلاب و فضلای حوزه علمیه را به‌عنوان مبلغ به سراسر کشور اعزام می‌کند.
اعزام مبلغ در ایام فاطمیه از سوی سازمان اوقاف