اصلی‌ها ریکاوری کردند / مشکل گوارشی بازیکن پرسپولیس

Home / اصلی‌ها ریکاوری کردند / مشکل گوارشی بازیکن پرسپولیس

اصلی‌ها ریکاوری کردند / مشکل گوارشی بازیکن پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار برابر سپید رود و بازگشت به تهران، تمرینات ریکاوری خود را امروز برگزار کرد.

اصلی‌ها ریکاوری کردند / مشکل گوارشی بازیکن پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس پس از دیدار برابر سپید رود و بازگشت به تهران، تمرینات ریکاوری خود را امروز برگزار کرد.
اصلی‌ها ریکاوری کردند / مشکل گوارشی بازیکن پرسپولیس