اصلاح ۲ایراد اساسی بودجه ۹۸/روحانی استاد فرافکنی در تحمیلFATF است

Home / اصلاح ۲ایراد اساسی بودجه ۹۸/روحانی استاد فرافکنی در تحمیلFATF است

اصلاح ۲ایراد اساسی بودجه ۹۸/روحانی استاد فرافکنی در تحمیلFATF است
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح 2ایراد اساسی بودجه 98 گفت: لایحه بودجه اصلاح شده و احتمالاً تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس می‌شود.

اصلاح ۲ایراد اساسی بودجه ۹۸/روحانی استاد فرافکنی در تحمیلFATF است

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح 2ایراد اساسی بودجه 98 گفت: لایحه بودجه اصلاح شده و احتمالاً تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس می‌شود.
اصلاح ۲ایراد اساسی بودجه ۹۸/روحانی استاد فرافکنی در تحمیلFATF است