اشتباهاتم را جبران می‌کنم تا به تیم ملی برگردم

Home / اشتباهاتم را جبران می‌کنم تا به تیم ملی برگردم

اشتباهاتم را جبران می‌کنم تا به تیم ملی برگردم
ملی‌پوش تکواندو گفت: هر مسابقه‌ای که کادر فنی صلاح بداند شرکت خواهم کرد تا بتوانم دوباره در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم و خودم را به همه ثابت کنم.

اشتباهاتم را جبران می‌کنم تا به تیم ملی برگردم

ملی‌پوش تکواندو گفت: هر مسابقه‌ای که کادر فنی صلاح بداند شرکت خواهم کرد تا بتوانم دوباره در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم و خودم را به همه ثابت کنم.
اشتباهاتم را جبران می‌کنم تا به تیم ملی برگردم