اسپالتی: ناینگولان انسانی احساساتی است

Home / اسپالتی: ناینگولان انسانی احساساتی است

اسپالتی: ناینگولان انسانی احساساتی است
لوچانو اسپالتی، سرمربی اینترمیلان، در مورد پیروزی مهم تیمش مقابل امپولی صحبت کرد.

اسپالتی: ناینگولان انسانی احساساتی است

لوچانو اسپالتی، سرمربی اینترمیلان، در مورد پیروزی مهم تیمش مقابل امپولی صحبت کرد.
اسپالتی: ناینگولان انسانی احساساتی است