اسماعیل گونکالوس در آستانه پیوستن به استقلال

Home / اسماعیل گونکالوس در آستانه پیوستن به استقلال

اسماعیل گونکالوس در آستانه پیوستن به استقلال
سرپرست باشگاه استقلال گفت: گونکالوس در آستانه امضای قرارداد با استقلال است.

اسماعیل گونکالوس در آستانه پیوستن به استقلال

سرپرست باشگاه استقلال گفت: گونکالوس در آستانه امضای قرارداد با استقلال است.
اسماعیل گونکالوس در آستانه پیوستن به استقلال