استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی است

Home / استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی است

استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی است
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی گفت: استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی و جنبش دانشجویی است.

استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی گفت: استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی و جنبش دانشجویی است.
استکبار ستیزی ماهیت انقلاب اسلامی است