استقلالی‌ها نقره داغ شدند

Home / استقلالی‌ها نقره داغ شدند

استقلالی‌ها نقره داغ شدند
با برگزاری جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره باشگاه استقلال از ساعت ۱۷ عصر امروز که ۲ ساعت هم به طول انجامید، جریمه ۲۰ درصدی برای بازیکنان و کادر مصوب شد.

استقلالی‌ها نقره داغ شدند

با برگزاری جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره باشگاه استقلال از ساعت ۱۷ عصر امروز که ۲ ساعت هم به طول انجامید، جریمه ۲۰ درصدی برای بازیکنان و کادر مصوب شد.
استقلالی‌ها نقره داغ شدند