استرالیا 3 – فلسطین صفر/ اولین برد برای کانگروها

Home / استرالیا 3 – فلسطین صفر/ اولین برد برای کانگروها

استرالیا 3 – فلسطین صفر/ اولین برد برای کانگروها
تیم ملی استرالیا اولین برد را در جام ملت‌های آسیا کسب کرد.

استرالیا 3 – فلسطین صفر/ اولین برد برای کانگروها

تیم ملی استرالیا اولین برد را در جام ملت‌های آسیا کسب کرد.
استرالیا 3 – فلسطین صفر/ اولین برد برای کانگروها