اسامی مدعوین به اردوی تیم ملی تکواندو/ عاشورزاده پشت خط ماند

Home / اسامی مدعوین به اردوی تیم ملی تکواندو/ عاشورزاده پشت خط ماند

اسامی مدعوین به اردوی تیم ملی تکواندو/ عاشورزاده پشت خط ماند
مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان مردان به پایان رسید و در نهایت 32 هوگوپوش موفق شدند به اردوی تیم‌ملی راه پیدا کنند.

اسامی مدعوین به اردوی تیم ملی تکواندو/ عاشورزاده پشت خط ماند

مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان مردان به پایان رسید و در نهایت 32 هوگوپوش موفق شدند به اردوی تیم‌ملی راه پیدا کنند.
اسامی مدعوین به اردوی تیم ملی تکواندو/ عاشورزاده پشت خط ماند