از مثبت شدن تست وزنه‌بردار اوکراینی ناراحتم/ قصد بازگشت ندارم

Home / از مثبت شدن تست وزنه‌بردار اوکراینی ناراحتم/ قصد بازگشت ندارم

از مثبت شدن تست وزنه‌بردار اوکراینی ناراحتم/ قصد بازگشت ندارم
ملی‌پوش سابق وزنه‌برداری ایران گفت: از اینکه تست وزنه‌بردار اوکراینی مثبت اعلام شد ناراحت شدم، همانطور که ما از این موضوع خوشحال هستیم برخی ناراحت هستند.

از مثبت شدن تست وزنه‌بردار اوکراینی ناراحتم/ قصد بازگشت ندارم

ملی‌پوش سابق وزنه‌برداری ایران گفت: از اینکه تست وزنه‌بردار اوکراینی مثبت اعلام شد ناراحت شدم، همانطور که ما از این موضوع خوشحال هستیم برخی ناراحت هستند.
از مثبت شدن تست وزنه‌بردار اوکراینی ناراحتم/ قصد بازگشت ندارم