از دستگاه ویدئو‌متری رونمایی‌شد

Home / از دستگاه ویدئو‌متری رونمایی‌شد

از دستگاه ویدئو‌متری رونمایی‌شد
رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: هم‌زمان با هفته پژوهش از دستگاه ویدئو متری رنگی H.D مدل PD9715 ساخت شرکت دانش‌بنیان این دانشگاه رونمایی شد.

از دستگاه ویدئو‌متری رونمایی‌شد

رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: هم‌زمان با هفته پژوهش از دستگاه ویدئو متری رنگی H.D مدل PD9715 ساخت شرکت دانش‌بنیان این دانشگاه رونمایی شد.
از دستگاه ویدئو‌متری رونمایی‌شد