اروپایی‌ها آمریکای کوچک هستند/ مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند

Home / اروپایی‌ها آمریکای کوچک هستند/ مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند

اروپایی‌ها آمریکای کوچک هستند/ مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند و تا آنجا که ممکن است به سراغ ملت بروند.

اروپایی‌ها آمریکای کوچک هستند/ مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند و تا آنجا که ممکن است به سراغ ملت بروند.
اروپایی‌ها آمریکای کوچک هستند/ مسئولان باید به مطالبات مردم توجه کنند