اروپا، چین و روسیه بسته نهایی خود را برای تحریم‌ها اجرایی کنند

Home / اروپا، چین و روسیه بسته نهایی خود را برای تحریم‌ها اجرایی کنند

اروپا، چین و روسیه بسته نهایی خود را برای تحریم‌ها اجرایی کنند
رئیس‌جمهور در نشریه فایننشیال تایمز نوشت: وقت آن است که اروپا به همراه چین و روسیه بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرا کنند.

اروپا، چین و روسیه بسته نهایی خود را برای تحریم‌ها اجرایی کنند

رئیس‌جمهور در نشریه فایننشیال تایمز نوشت: وقت آن است که اروپا به همراه چین و روسیه بسته نهایی خود را برای جبران تحریم‌های آمریکا ارائه و اجرا کنند.
اروپا، چین و روسیه بسته نهایی خود را برای تحریم‌ها اجرایی کنند