ارسال 600 اثر خارجی به جشنواره بین‌المللی فیلم وارش

Home / ارسال 600 اثر خارجی به جشنواره بین‌المللی فیلم وارش

ارسال 600 اثر خارجی به جشنواره بین‌المللی فیلم وارش
مدیر بین‌الملل نهمین جشنواره فیلم وارش از ارسال 600 فيلم خارجی در مدت زمان 30 روز از زمان انتشار فراخوان این جشنواره خبر داد.

ارسال 600 اثر خارجی به جشنواره بین‌المللی فیلم وارش

مدیر بین‌الملل نهمین جشنواره فیلم وارش از ارسال 600 فيلم خارجی در مدت زمان 30 روز از زمان انتشار فراخوان این جشنواره خبر داد.
ارسال 600 اثر خارجی به جشنواره بین‌المللی فیلم وارش