اردوی پدیده در تهران آغاز شد

Home / اردوی پدیده در تهران آغاز شد

اردوی پدیده در تهران آغاز شد
تیم فوتبال پدیده به منظور برگزاری یک اردوی آماده‌سازی راهی تهران شد.

اردوی پدیده در تهران آغاز شد

تیم فوتبال پدیده به منظور برگزاری یک اردوی آماده‌سازی راهی تهران شد.
اردوی پدیده در تهران آغاز شد