اردوغان به صورت رسمی از روحانی استقبال کرد

Home / اردوغان به صورت رسمی از روحانی استقبال کرد

اردوغان به صورت رسمی از روحانی استقبال کرد
روحانی روز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به طور رسمی از سوی رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود مورد استقبال قرار گرفت.

اردوغان به صورت رسمی از روحانی استقبال کرد

روحانی روز پنجشنبه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه به طور رسمی از سوی رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود مورد استقبال قرار گرفت.
اردوغان به صورت رسمی از روحانی استقبال کرد