ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال غرب را هدف گرفت

Home / ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال غرب را هدف گرفت

ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال غرب را هدف گرفت
یگان‌های توپخانه‌ای ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال حماه را هدف قرار دادند و حمله آنان را خنثی کردند.

ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال غرب را هدف گرفت

یگان‌های توپخانه‌ای ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال حماه را هدف قرار دادند و حمله آنان را خنثی کردند.
ارتش سوریه تحرکات تروریست‌ها در شمال غرب را هدف گرفت