ارتش سوریه با آتش‌باری سنگین تلفات زیادی به تروریست‌ها وارد کرد

Home / ارتش سوریه با آتش‌باری سنگین تلفات زیادی به تروریست‌ها وارد کرد

ارتش سوریه با آتش‌باری سنگین تلفات زیادی به تروریست‌ها وارد کرد
یگان‌های توپخانه‌ای ارتش سوریه در پاسخ به نقض توافق منطقه کاهش تنش توسط تروریست‌ها مواضع آن‌ها را در شمال حماه مورد هدف قرار دادند.

ارتش سوریه با آتش‌باری سنگین تلفات زیادی به تروریست‌ها وارد کرد

یگان‌های توپخانه‌ای ارتش سوریه در پاسخ به نقض توافق منطقه کاهش تنش توسط تروریست‌ها مواضع آن‌ها را در شمال حماه مورد هدف قرار دادند.
ارتش سوریه با آتش‌باری سنگین تلفات زیادی به تروریست‌ها وارد کرد