ارائه تسهیلات مالی برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

Home / ارائه تسهیلات مالی برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

ارائه تسهیلات مالی برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از ارائه تسهیلات برای تشویق دانشجویان ایرانی غیربورس خارج کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های داخل خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر امروز در نشستی مطبوعاتی که در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ارائه تسهیلات مالی برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از ارائه تسهیلات برای تشویق دانشجویان ایرانی غیربورس خارج کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های داخل خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر امروز در نشستی مطبوعاتی که در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ارائه تسهیلات مالی برای انتقال دانشجویان ایرانی به داخل