اذعان لیبرمن به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس

Home / اذعان لیبرمن به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس

اذعان لیبرمن به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس
وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی با انتقاد از نخست‌وزیر، واکنش صهیونیست‌ها به حملات موشکی حماس را بسیار ضعیف توصیف کرد.

اذعان لیبرمن به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس

وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی با انتقاد از نخست‌وزیر، واکنش صهیونیست‌ها به حملات موشکی حماس را بسیار ضعیف توصیف کرد.
اذعان لیبرمن به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس