اختلافات أخیر در شأن فوتبال ایران نیست/ لزوم حمایت از کی‌روش

Home / اختلافات أخیر در شأن فوتبال ایران نیست/ لزوم حمایت از کی‌روش

اختلافات أخیر در شأن فوتبال ایران نیست/ لزوم حمایت از کی‌روش
عضو سابق کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: اختلافات أخیر میان کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس با کادر فنی تیم ملی در شأن فوتبال ایران نیست.

اختلافات أخیر در شأن فوتبال ایران نیست/ لزوم حمایت از کی‌روش

عضو سابق کمیته فنی فدراسیون فوتبال گفت: اختلافات أخیر میان کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس با کادر فنی تیم ملی در شأن فوتبال ایران نیست.
اختلافات أخیر در شأن فوتبال ایران نیست/ لزوم حمایت از کی‌روش