احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی

Home / احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی

احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی
سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر سوئیس در ایران به این وزارتخانه در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس تی‌وی در آمریکا خبر داد.

احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر سوئیس در ایران به این وزارتخانه در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس تی‌وی در آمریکا خبر داد.
احضار سفیر سوئیس در اعتراض به بازداشت مرضیه هاشمی