احداث 1167 کیلومتر آزادراه در استان‌های کشور

Home / احداث 1167 کیلومتر آزادراه در استان‌های کشور

احداث 1167 کیلومتر آزادراه در استان‌های کشور
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: در شرایط کنونی بیش از 1167 کیلومتر آزادراه در نقاط مختلف کشور ساخته می‌شود.

احداث 1167 کیلومتر آزادراه در استان‌های کشور

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: در شرایط کنونی بیش از 1167 کیلومتر آزادراه در نقاط مختلف کشور ساخته می‌شود.
احداث 1167 کیلومتر آزادراه در استان‌های کشور