اجرای نمایش «گنده» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی

Home / اجرای نمایش «گنده» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی

اجرای نمایش «گنده» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
نمایش «گنده» در جشنواره هنرهای نمایشی تئاترمان در سالن استاد جمشید مشایخی به‌روی صحنه می‌رود.

اجرای نمایش «گنده» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی

نمایش «گنده» در جشنواره هنرهای نمایشی تئاترمان در سالن استاد جمشید مشایخی به‌روی صحنه می‌رود.
اجرای نمایش «گنده» در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی