اثرات جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس/ توجه به تغذیه در زمان ورزش

Home / اثرات جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس/ توجه به تغذیه در زمان ورزش

اثرات جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس/ توجه به تغذیه در زمان ورزش
یک متخصص علم تغذیه با بیان اینکه زنگ ورزش در مدارس جدی گرفته نمی‌شود، گفت: انجام نرمش‌های کششی در مدارس برای سلامتی دانش‌آموزان تأثیرگذار است.

اثرات جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس/ توجه به تغذیه در زمان ورزش

یک متخصص علم تغذیه با بیان اینکه زنگ ورزش در مدارس جدی گرفته نمی‌شود، گفت: انجام نرمش‌های کششی در مدارس برای سلامتی دانش‌آموزان تأثیرگذار است.
اثرات جدی نگرفتن زنگ ورزش در مدارس/ توجه به تغذیه در زمان ورزش