ابتلا به ایدز از طریق تماس‌های جنسی افزایش یافته است

Home / ابتلا به ایدز از طریق تماس‌های جنسی افزایش یافته است

ابتلا به ایدز از طریق تماس‌های جنسی افزایش یافته است
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: ابتلا به عفونت ایدز در پنج سال اخیر در بین از طریق تماس جنسی افزایش یافته است.

ابتلا به ایدز از طریق تماس‌های جنسی افزایش یافته است

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: ابتلا به عفونت ایدز در پنج سال اخیر در بین از طریق تماس جنسی افزایش یافته است.
ابتلا به ایدز از طریق تماس‌های جنسی افزایش یافته است