آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان با سخنرانی پناهیان

Home / آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان با سخنرانی پناهیان

آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان با سخنرانی پناهیان
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حبیب بن ‌مظاهر گفت: آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان حبیب بن ‌مظاهر با سخنرانی حجت‌الاسلام پناهیان برگزار می‌شود.

آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان با سخنرانی پناهیان

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حبیب بن ‌مظاهر گفت: آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان حبیب بن ‌مظاهر با سخنرانی حجت‌الاسلام پناهیان برگزار می‌شود.
آیین عزاداری حضرت زهرا (س) در هیئت رزمندگان با سخنرانی پناهیان