آیه‌های101 تا 105 سوره بقره را با هم بشنویم/ تکذیب کتاب خدا

Home / آیه‌های101 تا 105 سوره بقره را با هم بشنویم/ تکذیب کتاب خدا

آیه‌های101 تا 105 سوره بقره را با هم بشنویم/ تکذیب کتاب خدا
در بیست و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 101 تا 106 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های101 تا 105 سوره بقره را با هم بشنویم/ تکذیب کتاب خدا

در بیست و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 101 تا 106 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های101 تا 105 سوره بقره را با هم بشنویم/ تکذیب کتاب خدا