آیه‌های1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید

Home / آیه‌های1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید

آیه‌های1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید
در نود و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 1 تا 5 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید

در نود و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 1 تا 5 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های1تا 5 سوره نساء را بشنویم/ اموال را به سفیهان ندهید