آیه‌های 96 تا 100 سوره نساء را بشنویم/ مهاجران الی‌الله

Home / آیه‌های 96 تا 100 سوره نساء را بشنویم/ مهاجران الی‌الله

آیه‌های 96 تا 100 سوره نساء را بشنویم/ مهاجران الی‌الله
در یکصد و هجدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 96 تا 100 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 96 تا 100 سوره نساء را بشنویم/ مهاجران الی‌الله

در یکصد و هجدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 96 تا 100 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 96 تا 100 سوره نساء را بشنویم/ مهاجران الی‌الله