آیه‌های 81 تا 85 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پیمان پیامبران

Home / آیه‌های 81 تا 85 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پیمان پیامبران

آیه‌های 81 تا 85 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پیمان پیامبران
در هفتاد و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 81تا 85 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 81 تا 85 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پیمان پیامبران

در هفتاد و پنجمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 81تا 85 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 81 تا 85 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ پیمان پیامبران