آیه‌های 61 تا 65 سوره نساء را بشنویم/ کناره‌گیری از منافقان

Home / آیه‌های 61 تا 65 سوره نساء را بشنویم/ کناره‌گیری از منافقان

آیه‌های 61 تا 65 سوره نساء را بشنویم/ کناره‌گیری از منافقان
در یکصد و یازدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 61تا 65 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 61 تا 65 سوره نساء را بشنویم/ کناره‌گیری از منافقان

در یکصد و یازدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 61تا 65 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 61 تا 65 سوره نساء را بشنویم/ کناره‌گیری از منافقان