آیه‌های 56 تا 60 سوره نساء را بشنویم/ پندهای گران‌بهای خداوند

Home / آیه‌های 56 تا 60 سوره نساء را بشنویم/ پندهای گران‌بهای خداوند

آیه‌های 56 تا 60 سوره نساء را بشنویم/ پندهای گران‌بهای خداوند
در یکصد و دهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 56تا 60 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 56 تا 60 سوره نساء را بشنویم/ پندهای گران‌بهای خداوند

در یکصد و دهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 56تا 60 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 56 تا 60 سوره نساء را بشنویم/ پندهای گران‌بهای خداوند