آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

Home / آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)
در شصت و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های51 تا 55 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)

در شصت و نهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های51 تا 55 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 51تا 55سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ یاران حضرت عیسی(ع)