آیه‌های 46 تا 50 سوره نساء را بشنویم/ گناه دروغ بستن به خدا

Home / آیه‌های 46 تا 50 سوره نساء را بشنویم/ گناه دروغ بستن به خدا

آیه‌های 46 تا 50 سوره نساء را بشنویم/ گناه دروغ بستن به خدا
در یکصد و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 46 تا 50 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 46 تا 50 سوره نساء را بشنویم/ گناه دروغ بستن به خدا

در یکصد و هشتمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 46 تا 50 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 46 تا 50 سوره نساء را بشنویم/ گناه دروغ بستن به خدا