آیه‌های 46 تا 50 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمایش بزرگ بنی‌اسرائیل

Home / آیه‌های 46 تا 50 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمایش بزرگ بنی‌اسرائیل

آیه‌های 46 تا 50 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمایش بزرگ بنی‌اسرائیل
در یازدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های46 تا 50 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 46 تا 50 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمایش بزرگ بنی‌اسرائیل

در یازدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های46 تا 50 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 46 تا 50 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمایش بزرگ بنی‌اسرائیل